Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Xã Tr’hy tổ chức Lễ phát động xây dựng thôn nông thôn mới

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 15:42 | 31/10 Lượt xem: 464

    Sáng ngày 27/10: UBND xã Tr’hy tổ chức khánh thành nhà Gươl và Lễ phát động xây dựng thôn nông thôn mới tại thôn Voòng.

 Đồng chí: Nguyễn Văn Lượm – Phó Bí thư Huyện ủy

    Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Phó bí huyện ủy cùng với sự có mặt của các đồng chí đại diện lãnh đạo Thường trực huyện ủy, HĐND&UBND và UBMTTQVN huyện cùng với đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành.

Toàn cảnh buổi Lễ.

     Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; Thực hiện Nghị quyết số 14 của Huyện ủy Tây Giang về xây dựng Thôn Nông thôn mới và Nghị quyết số 16 của Huyện ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tây Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; xã Tr’hy đã tích cực triển khai tại các thôn trên địa bàn xã. Đặc biệt, tại thôn Voòng việc tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội; tác động tích cực, sâu sắc trong việc vận động nhân dân tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; thực hiện tốt các phong trào phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác chính sách xã hội; bảo vệ cảnh quan và môi trường; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

    Phát biểu tại Lễ phát động Thôn nông thôn mới đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Phó bí thư huyện ủy đề nghị: Đảng ủy, chính quyền xã Tr’hy nói chung và nhân dân thôn Voòng nói riêng tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, chung sức chung lòng, chủ động sáng tạo để xây dựng các chương trình hành động cụ thể, những cách làm sáng tạo, phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực cùng với huyện nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Tây giang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tác giả: Hữu Tiến

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: