Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang hình thành và phát triển 110 khu chăn nuôi tập trung

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 14:59 | 24/10 Lượt xem: 318

    Nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết 07 của Huyện ủy về phát triển chăn nuôi, đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành và phát triển 110 khu chăn nuôi tập trung. Trong đó xã Tr’hy hình thành và phát triển nhiều nhất 27 khu, tiếp đến xã Dang 17 khu, Axan 17 khu, Anông 15 khu, Gari 14 khu, Atiêng 6 khu, Bhalêê 4 khu, Lăng 04 khu, Avương 3 khu, Ch’ơm 03 khu. Với tổng đàn gia súc hiện có 10.278 con, gia cầm 16.379 con.

    Thời gian đến, huyện tiếp tục tập tục phát triển vào lĩnh vực này. Theo đó, tập trung phát triển chăn nuôi lợn (heo), bò, trâu, dê, gia cầm và thuỷ sản. Trên cơ sở đó tập trung làm tốt công tác chuẩn bị con giống và các điều kiện về khoa học, kỹ thuật, công tác thú y, thức ăn gia súc, gia cầm,... phát triển chăn nuôi theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, coi trọng cả về số lượng và chất lượng của đàn gia súc, gia cầm từng bước tạo ra sản phẩm hàng hoá, tiêu thụ trên thị trường. Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản; tăng cường công tác phòng ngừa dịch bệnh; phát triển chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ. Khuyến khích các hộ gia đình phát triển chăn nuôi theo hướng kinh doanh, kết hợp gia trại, trang trại. Phát triển mạnh chăn nuôi theo 2 hình thức: Đối với những nơi có điều kiện chăn thả thì phát triển với quy mô lớn, tập trung khoanh vùng theo quy hoạch; những nơi không có điều kiện thì phát triển theo hình thức chăn giữ với qui mô hộ gia đình. Đối với các xã vùng cao: Phát triển mạnh chăn nuôi bò, trâu, dê theo vùng quy hoạch tập trung diện tích khoảng lớn. Đối với các xã vùng thấp, khoanh vùng chăn nuôi tập trung diện tích nhỏ hơn. Thường xuyên tổ chức tập huấn để chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản cho người dân.

Tác giả: Hiền Thúy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: