Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Giao ban trực tuyến về đánh gia kết quả thực hiện chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 8:01 | 30/06 Lượt xem: 367

    Chiều ngày 27/6: Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp giao ban trực tuyến về đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017.

    Chủ trì buổi làm việc đồng chí Lê Trí Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh – Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh.

    Về phía điểm cầu huyện Tây Giang đồng chí Lê Hoàng Linh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc cùng với sự tham gia của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện.

Toàn cảnh buổi họp giao ban trực tuyến

    Trong 6 tháng đầu năm, với sự tập trung nổ lực của các Sở, Ban, ngành đã tích cực tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên đến tháng 6/2017, thực hiện bộ tiêu chí mới, theo báo cáo của các địa phương, bình quân chung số chỉ tiêu NTM đạt chuẩn giảm, số xã đã đạt chuẩn NTM bị giảm nhiều tiêu chí, phát sinh 1 xã dưới 5 tiêu chí và số xã đạt dưới 8 tiêu chí tăng lên 6 xã so với cuối năm 2016.

    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình NTM trong thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Các Sở, Ban, ngành chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung liên quan của Chương trình NTM thuộc phạm vi quản lý nhà nước do ngành phụ trách.

    Đối với cấp huyện công tác chỉ đạo, điều hành còn thiếu quyết liệt, sự phối hợp của các phòng, ban chưa đồng bộ, thiếu gắn kết, chưa quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các xã điểm để triển khai thực hiện Chương trình NTM, nhất là trong công tác thẩm định dự toán, báo cáo kinh tế, kỹ thuật, lập kế hoạch, hướng dẫn sử dụng vốn, công tác quyết toán dự án hoàn thành, công tác duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”, rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới, nhất là các tiêu chí về thu nhập, hộ tịch, môi trường…

    Kết luận tại buổi giao ban trực tuyến, đồng chí Lê Trí Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Các Sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình NTM, kết hợp thông tin tuyên truyền về Chương trình OCOP để người dân trên địa bàn tỉnh được biết và tham gia thực hiện, quan tâm lồng ghép các nguồn vốn do ngành phụ trách để hỗ trợ cho các xã, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017 – 2020… Đối với cấp huyện khẩn trương giao vốn, hướng dẫn cho các xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nguồn vốn được giao năm 2017 theo đúng các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 3098 của UBND tỉnh.

Tác giả: Hữu Tiến

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: