Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG NTM 2016.

Người đăng: Nguyễn Thành Long Ngày đăng: 7:54 | 22/02 Lượt xem: 535

Sáng ngày 20/2: UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới năm 2016, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.

Chủ trì hội nghị đồng chí Bhling Mia – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, đồng chí Arất Blúi – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện – Phó ban chỉ đạo xây dựng NTM và đồng chí Nguyễn Văn Phú – Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Phó ban chỉ đạo xây dựng NTM.

   

Đ/c Bhing Mia – Chủ tịch UBND huyện.                                Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2016. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương, trong năm 2016 các địa phương trong huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực thi đua hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Đồng thời tiếp tục kêu gọi, tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ các địa phương từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua đó tinh thần dân chủ trong cộng đồng được phát huy, đồng bào các dân tộc trong huyện tích cực tham gia đóng góp cùng Nhà nước hoàn thiện các thiết chế văn hóa và cơ sở hạ tầng nông thôn.

 Trong năm 2016, Nguồn vốn Nhà nước đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là trên 16 tỷ đồng trong đó: Ngân sách trung ương hơn 10,5 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh hơn 4 tỷ đồng, Ngân sách huyện hơn 1,5 tỷ đồng, Nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án hơn 262 triệu đồng.

Cùng với đó, UBND huyện đã phê duyệt Đồ án quy hoạch xã NTM, Đề án xây dựng xã NTM và Đề án phát triển sản xuất của 10/10 xã; Hầu hết các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ các chương trình 30a, 135, NTM đề được phân cấp về cho các xã tổ chức thực hiện. Bình quân thu nhập đầu năm 2016 đạt 17,450 triệu đồng/ người, có 3 xã đạt tiêu chí thu nhập, 2 xã đạt tiêu chí hộ thoát nghèo, 9 xã đạt tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, 2 xã đạt tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất.

Đối với xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được thực hiện từ các Nguồn vốn của Chương trình MTQG NTM, vốn hỗ trợ của tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn khác đã bê tông hóa giao thông nông thôn được 13.000m, kiên cố hóa 1km kênh mương, làm mới 1 công trình thủy lợi… Đến nay, có 3 xã đạt chuẩn tiêu chí về Giao thông, 5 xã đạt tiêu chí về thủy lợi, 5 xã đạt tiêu chí về điện, 2 xã đạt tiêu chí về trường học, 6 xã đạt tiêu chí về bưu điện, 6 xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư.

Đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa luôn được sự quan tâm lãnh chỉ đạo từ huyện đến xã, các hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng luôn nhận được sự hưởng ứng của người dân. Công tác phổ cập giáo dục được chú trọng, cơ sở vật chất trang thiết bị giảng dạy và học được tăng cường, chất lượng giáo dục được cải thiển, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày được nâng lên. Đến nay, có 6 xã đạt tiêu chí Giáo dục, 7 xã đạt tiêu chí Y tế, 4 xã đạt tiêu chí văn hóa, 2 xã đạt tiêu chí Môi trường.

Nhìn chung trong năm 2016, Huyện Tây Giang tổng số tiêu chí đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện là 104 tiêu chí, bình quân 10,4 tiêu chí/xã trong đó: Nhóm 1: đạt 19 tiêu chí có 2 xã đạt, Nhóm 2: đạt 10 đến 14 tiêu chí có 4 xã đạt, Nhóm 3: đạt từ 5 tiêu chí đến 9 tiêu chí có 4 xã đạt.

Nhân dịp này, UBND huyện đã biểu dương và khen thưởng cho 08 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 .

Tác giả: Hữu Tiến

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: