Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang kinh nghiệm từ xây dựng các khu ĐCĐC gắn với bố trí đất sản xuất trồng trọt, chăn nuôi

Người đăng: Ngày đăng: 14:31 | 11/05 Lượt xem: 678

          Thời gian qua, Đảng bộ huyện luôn xác định công tác định canh định cư găn với bố trí đất sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Đảng bộ huyện. Trong các năm qua, với nhiệm vụ tổ chức sắp xếp, bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện trên cơ sở “Nơi nào có ruộng, nơi đó có nhân dân”; khai thác hết mặt bằng để sản xuất lương thực, thực phẩm đảm bảo đời sống của người dân phát triển bền vững, lâu dài. Đến nay, huyện đã san ủi và bố trí dân cư ổn định tại 70 mặt bằng, với hơn 3.353 hộ đã có chỗ ở ổn định. Ngoài ra, bên cạnh việc định canh định cư cho người dân thì việc khai hoang, mở rộng diện tích ruộng lúa nước cũng được quan tâm, đã tổ chức khai hoang gần 50ha ruộng lúa nước cấp cho nhân dân phục vụ sản xuất nông nghiệp, nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi để phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Tác giả: Bhố

[Trở về]

Các tin mới hơn: