Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Cấp bò giống cho hộ chăn nuôi

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 8:10 | 20/06 Lượt xem: 540

    Thực hiện theo nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2017. Ngày 16 tháng 6 năm 2017 Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện phối hợp với Trạm Thú y đã cấp 10 con bò lai làm giống cho 10 hộ chăn nuôi tại 03 xã gồm: Dang, Gari và Tr’hy.

  cấp bò cho bà con nhân dân

    Đây là một hoạt động thường xuyên của Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện nhằm giúp cho bà con nhân dân các xã phát triển chăn nuôi đem lại thu nhập cho gia đình nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo.

Tác giả: ANH TUẤN

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: