Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Họp Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 11:03 | 04/04 Lượt xem: 493

    Chiều ngày 28/3; tại Phòng họp huyện ủy, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện đã tiến hành họp nhằm đánh giá kết quả đạt được trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Lượm - PBT Huyện ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh buổi làm việc

    Tại cuộc họp, các đồng chí được nghe báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Chương trình hoạt động của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện năm 2018; Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017 của 1 số cơ quan, ban, ngành huyện và Đảng ủy 2 xã Gari và Atiêng.

    Theo báo cáo,  trong năm 2017 các cấp ủy đảng quan tâm triển khai học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện, đặc biệt chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai Nghị quyết Trung ương 4,  khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt Kết luận số 08 của BTV tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 65 của Ban bí thư trung ương đảng; Chỉ thị số 06  của Ban thường vụ huyện “ tiếp tục đẩy mạnh, chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Đồng thời triển khai, hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11; Nghị quyết số 04 của Chính phủ về “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

    Ngoài ra UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, UBND các xã tiếp tục triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các Bộ luật được sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự và một số chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, Đồng thời, tổ chức quán triệt các nội dung Hội nghị trung ương 4, 5 khóa 12. Học tập chuyên đề toàn khóa về “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và một số văn bản khác của Trung ương, tỉnh, huyện.

    Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Văn Lượm - Phó Bí thư Huyện ủy - Trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao kết quả đạt được trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ của huyện năm 2017. Tuy nhiên để việc triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trong thời gian tới đồng chí yêu cầu: Ban dân vận huyện ủy cần phải phối hợp với UBMTTQVN huyện, các đoàn thể và Ban chỉ đạo huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân từ cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Liên đoàn lao động huyện cần phải tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn trực thuộc phát huy vai trò, trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người lao động, hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân triển khai tốt nhiệm vụ giám sát các hoạt động của cơ quan, đơn vị theo qui định; phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công nhân viên chức hàng năm.

Tác giả: Hữu Tiến

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: