Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Chuyển giao nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính từ Phòng Tư pháp sang Văn phòng HĐND&UBND huyện

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 14:49 | 23/02 Lượt xem: 396

    Nhằm thực hiện Nghị định 92 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Sáng ngày 31/1: UBND huyện tổ chức bàn giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Phòng tư pháp huyện sang Văn phòng HĐND và UBND huyện quản lý.

 Toàn cảnh buổi bàn giao kiểm soát thủ tục hành chính

    Đến dự buổi bàn giao có đông chí Lê Hoàng Linh – PCT UBND huyện cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND&HĐND huyện và Phòng tư pháp huyện.

    Tại buổi bàn giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ kiểm soát hành chính từ phòng tư pháp huyện kể từ ngày 1/12/2017. Bên cạnh đó, Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp tục triển khai các công việc theo chỉ đạo của cấp trên trong năm 2018 như: Triển khai NQ 01 của UBND huyện ban hành các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2018, tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch công tác kiểm soát tư pháp hành chính năm 2018 và một số nhiệm vụ khác liên quan.

 

PhòngTư pháp huyện bàn giao thủ tục cho Văn phòng UBND&HĐND huyện.

    Kết luận tại buổi bàn giao đồng chí Lê Hoàng Linh – PCT UBND huyện đề nghị Phòng Tư pháp huyện phải có trách nhiệm bàn giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế công chức và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính sang Văn phòng HĐND&UBND huyện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 92 của Chính phủ. Đối với Văn phòng HĐND&UBND huyện chịu trách nhiệm tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Phòng Tư pháp; tổ chức triển khai và bố trí công chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành kể ngày 1/12/2017.

Tác giả: Hữu Tiến

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: