Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 8:17 | 23/08 Lượt xem: 729

    Sáng ngày 21/8; Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho đội ngũ đảng viên, cán bộ công nhân viên chức của các chi, đảng bộ cụm trung tâm huyện.

Toàn cảnh hội nghị

    Tại Hội nghị, Báo cáo viên của Huyện ủy đã truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 của Trung ương về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 ngày 21/5/2018 của Trung ương về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Trung ương về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

    Đây là những nghị quyết quan trọng, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài có ý nghĩa quan trọng tới sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu sắc, trực tiếp tới đời sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

    Theo kế hoạch đã triển khai, công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII tại các xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành trong tháng 7/2018 vừa qua.

Tác giả: Hữu Tiến

[Trở về]

Các tin cũ hơn: