Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 9:18 | 12/07 Lượt xem: 860

    Sáng ngày 21/6, tại huyện Tây Giang Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Đoàn Ngọc Thi - Phó Trưởng ban đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Thanh Thuận, Phó Bí thư TT Huyện ủy; đ/c Bhling Mia, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

    Tại buổi làm việc, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong đó tập trung kiểm tra Chị thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính  trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 14/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030….và một số Nghị quyết khác như Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế-xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020…

    Việc kiểm tra nhằm đánh giá nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trên một số lĩnh vực. Qua đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời giúp cho địa phương rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Tác giả: Hiền Thúy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: