Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tây Giang tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn cơ sở

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 10:12 | 24/05 Lượt xem: 480

    Trong 2 ngày 21-22/5, Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tây Giang tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 110 học viên là cán bộ đoàn và đoàn trực thuộc, Bí thư chi đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

    Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 06 chuyên đề cơ bản Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn ở cơ sở; Những kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn dành cho cán bộ Đoàn cơ sở và một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022…

    Thông qua lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong tổ chức, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chương trình hành động thực hiện phong trào cách mạng của Đoàn trong cán bộ Đoàn cấp cơ sở.

Tác giả: Hiền Thúy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: