Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang: Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới Khóa I/2018

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 10:25 | 13/04 Lượt xem: 663

    Sáng ngày 09/4/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tây Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, Khóa I năm 2018. Tham gia lớp bồi dưỡng có 22 đảng viên dự bị của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ huyện. Trong thời gian học tập từ ngày 9-14/4/2018, các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam;  nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên.

 Quang cảnh lớp học

    Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên dự bị nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: