Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 10:09 | 04/04 Lượt xem: 693

    Huyện ủy Tây Giang vừa ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 28-CTr/Hu, ngày 27/11/2008 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính Trị về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

    Theo đó, nội dung tổng kết gồm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN, các đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 28 ngày 27/11/2008 của Huyện ủy; Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện các Nghị quyết trên; Xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhất là biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để tiếp tục thực hiện các Nghị quyết trên.

    Theo kế hoach trước ngày 10/4/2018 các Đảng ủy xã, Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy sẽ gửi báo cáo tổng kết về các chương trình Nghị quyết đã nêu trên. Đến cuối tháng 6 này, Huyện ủy sẽ tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 28-CTr/HU tại Hội Nghị Huyện ủy lần thứ 14.

Tác giả: Hiền Thúy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: