Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Đảng ủy xã Bhalêê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 14:40 | 23/02 Lượt xem: 316

     Trong 01 ngày 30/01/2018, Đảng ủy xã Bhalêê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Có gần 100 cán bộ, đảng viên tham gia là cán bộ các ban, ngành cấp xã, thôn; Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc trên địa bàn xã.

  Đ/c Hồ Mã Nhi- Bí thư Đảng ủy xã,triển khai, quán triệt các Nghị  quyết tại Hội nghị…(ảnh. Kim Tuấn)

    Tại Hội nghị, các Báo cáo viên đã triển khai, quán triệt đến các cán bộ, đảng viên các Nghị quyết đã được Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII đã quyết định ban hành, bao gồm:

    (1) Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;  

    (2) Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

    (3) Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

    (4) Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.    

    Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Chính vì thế mà Đảng ủy xã Bhalêê đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ là: Sau Hội nghị này, từ nay đến cuối tháng 02/2018, Đảng ủy xã sẽ tổ chức cho tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn xã học tập các nội dung cơ bản của các nghị quyết này, nhằm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Tác giả: Kim Tuấn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: