Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 15:05 | 25/01 Lượt xem: 415

    Trong 2 ngày 23-24/1, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tây Giang phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức mở lớp quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trên địa bàn huyện.

Phó Bí thư TT Huyện ủy quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII

Toàn cảnh lớp học

    Tại lớp quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII), các báo cáo viên của huyện đã truyền đạt 4 nội dung liên quan về nghị quyết như: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Tác giả: Hiền Thúy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: