Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang: triển khai tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và Đảng Viên

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 16:21 | 27/11 Lượt xem: 349

    Trong thời gian này, huyện tây Giang đang triển khai các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng Viên cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và lực lượng vũ trang trên địa bàn. Trên cơ sở căn cứ kết quả xếp loại thi đua hàng năm để cấp ủy Đảng, chính quyền có hình thức khen thưởng phù hợp cho các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Thông qua việc đánh giá, xếp loại này nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh; xây dựng hệ thống chính trị đồng thời đánh giá đúng kết quả, mức độ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương trong huyện.

Tác giả: Hiền Thúy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: