Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang: khai giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 13:53 | 11/05 Lượt xem: 616

    Sáng ngày 9/5, Huyện ủy Tây Giang phối hợp với trường Chính trị Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính cho 92 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành của huyện, cán bộ công chức các xã trong huyện.

    Lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính được học trong 2 năm 2017-2018, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết về lý luận chính trị-hành chính; cũng cố nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ngoài ra lớp học trang bị thêm nhiều kiến thức lý luận Mác-Lênin và đường lối quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác của mình.

    Đây là lớp học được tổ chức lần thứ 3 tại huyện. Qua đó nhằm nâng cao trình độ lý luận Chính trị - Quản lý Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức của huyện, giúp các học viên nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, có bản lĩnh chính trị, có trình độ về lý luận chính trị - quản lý nhà nước. Đây sẽ là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Tác giả: Hiền Thúy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: