Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

TÂY GIANG KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 10:59 | 03/05 Lượt xem: 696

    Sáng ngày 24/4/2017, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên mới của 27 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Tới dự buổi khai mạc lớp học có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các đồng chí báo cáo viên cùng 85 đồng chí đảng viên mới.

 Đ/c Huỳnh Kim Tín Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phát biểu khai mạc

     Theo lịch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2017  được tổ chức từ ngày 24/4 đến 30/4/2017 với 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc găn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ta; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; ngoài ra lớp còn giành thời gian để các học viên tham gia trao đổi và giải đáp các thắc mắc và viết bài thu hoạch.

    Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Huỳnh Kim Tín, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện nhấn mạnh: “Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa… Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm vững kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xác định được mục tiêu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tác giả: Ban Tuyên giáo HU Tây Giang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: