Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang: Phấn đấu phát triển 500 đảng viên trong toàn đảng bộ

Người đăng: Nguyễn Thành Long Ngày đăng: 8:45 | 27/03 Lượt xem: 428

       Ngay từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021), Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp để phát triển đảng viên. Cụ thể là tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn Đảng bộ về công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo, phong cách đức Hồ Chí Minh và các phong trào, hoạt động của cơ quan, đơn vị để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, quần chúng tiêu biểu tạo nguồn phát triển đảng viên.

       Ngoài ra, Đảng bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, thành lập và đi vào hoạt động bộ phận “Một cửa-Tổng hợp” tại cơ quan Huyện ủy, làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất tại các thôn. Phấn đấu nhiệm kỳ tới phát triển trên 500 đảng viên mới; trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; mở các lớp chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng nhu cầu đào tạo đạt chuẩn cho đội ngũ cán bộ huyện, xã. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm Điều lệ đảng; tập trung nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân, lấy dức dân để làm lợi cho dân”.

Tác giả: Bhố

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: