Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang: phát triển 262 đoàn viên mới trong quý I

Người đăng: Ngày đăng: 10:38 | 26/04 Lượt xem: 666

          Được biết, trong quý I năm 2016, huyện đoàn Tây Giang đã tổ chức 11 lớp học cảm tình Đoàn cho 400 thanh niên ưu tú, kết nạp được 262 đoàn viên mới.

          Công tác bồi dưỡng kết nạp, phát triển Đoàn viên mới là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đoàn. Tổ chức Đoàn muốn vững mạnh, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, không ngừng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn cách mạng thì cần coi công tác phát triển Đoàn viên mới - Nguồn bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho Đoàn là vấn đề sống còn. Phát triển đoàn viên mới là một quy luật tất yếu trong công tác xây dựng Đoàn, quy luật này diễn ra một các thường xuyên liên tục nhằm tập hợp thanh niên vào tổ chức để bồi dưỡng, giáo dục, tăng cường về số lượng chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức Đoàn.

Tác giả: Bhố

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: