Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Huyện ủy Tây Giang triển khai kiểm tra việc sinh hoạt chi bộ

Người đăng: Ngày đăng: 16:50 | 31/08 Lượt xem: 1228

      Trong thời gian này, Huyện ủy Tây Giang sẽ tiến hành triển khai kiểm tra việc sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10 ngày 03/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09 ngày 2/3/2012 của Ban tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt Chi bộ gắn với Chị thị 03 của Bộ Chính trj “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kiểm tra việc quản lý, sử dụng sổ tay đảng viên.

       Việc kiểm tra, giám sát này nhằm giúp các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy và Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đánh giá đúng tình hình tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Qua đó giúp cho các tổ chức đảng phát huy những ưu điểm; làm rõ nguyên nhân ưu, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại nếu có trong việc triển khai thực hiện các văn bản của tổ chức đảng cấp trên; đồng thời có đề xuất kiến nghị những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện; từng bước kịp thời uốn nắn những khuyết điểm của Chi bộ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Dự kiến thời gian kiểm tra sẽ chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 20/21/8/2015; Đợt 2 từ ngày 10 đến 18/9/2015.

Tác giả: Hiền Thúy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: