Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Huyện Tây Giang tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2015

Người đăng: Ngày đăng: 8:16 | 11/08 Lượt xem: 1223

       Thực hiện Kế hoạch số 220-KH/BTGTU, ngày 22/4/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam và Kế hoạch số 973/KH- SGD&ĐT, ngày 03/7/2015 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2015. Trong 2 ngày 05-06/8/2015, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục trên địa bàn huyện.

   


Quang cảnh lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2015

      Tham gia học tập có 501/514 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của 18 trường trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện quản lý. Nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 bao gồm 4 chuyên đề theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam (đó là: Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đảy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trên địa bàn tỉnh, huyện, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến; Một số tình hình thế giới và khu vực trong thời gian gần đây và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; Những quan điểm chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội của nước ta. Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 thánh cuối năm 2015; Công tác đấu tranh tư tưởng, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực cơ hội, thù địch. Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành GD&ĐT) và triển khai nhiệm vụ công tác của ngành giáo dục.

     Ngoài ra Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin một số tình hình nổi bật trên các lĩnh vực của huyện Tây Giang trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trong thời gian đến.

    Trước đó ngày 03-04/8/2015 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam mở 01 lớp BDCT hè cho trên 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên 2 trường: THPT Tây Giang và trường PTDTNT huyện.

                                               

                                                           

Tác giả: Phùng Thị Dung

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: