Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

UBND huyện họp triển khai xây dựng NTM tại 2 xã Lăng và Atiêng

Người đăng: Ngày đăng: 14:59 | 14/10 Lượt xem: 1157

          Sáng ngày 5.10, UBND huyện tổ chức họp triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn hai xã Lăng và Atiêng. Tham dự cuộc họp có các thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 2 xã Lăng, Atiêng. Đồng chí Bling Mia chủ trì cuộc họp.

          Tại cuộc họp, các thành viên trong BCĐ xây dựng NTM đã cùng nhau bàn, tháo gỡ những vướng mắc về các tiêu chí đã đạt và chưa đạt trong xây dựng NTM trên địa bàn 2 xã Lăng, Atiêng. Đối với xã Atiêng có 7 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí giao thông, tiêu chí Trường học, tiêu chí thủy lợi, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí văn hóa. Đến nay, Atiêng cơ bản đạt 12 tiêu chí. Đối với xã Lăng có 4 tiêu chí chưa đạt đó là: tiêu chí giao thông, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí chợ nông thôn và tiêu chí môi trường. Đến nay, xã Lăng cơ bản đạt 15 tiêu chí.

          Kết luận tại cuộc họp, đồng chí chủ trì đã Đề nghị các thành viên trong BCĐ, các địa phương cần tăng cường vận động, tuyên truyền đến với nhân dân tham gia các nguồn lực để đạt các tiêu chí. Các ngành rà soát, đánh giá lại các tiêu chí nào chưa đạt tại 2 xã Lăng, Atiêng. Các tiêu chí của 7 xã Dang, Avương, Bhalee và 4 xã vùng cao. Hai xã Lăng, Atiêng tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt và tiếp tục phấn đấu các tiêu chí nào chưa đạt như Trường chuẩn, thu nhập, cơ sở vật chất và giao thông.  Đẩy nhanh các công trình thi công dở dang, khẩn trương nghiệm thu công trình nước sinh hoạt, nhà văn hóa xã Lăng

Tác giả: Bhố

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: