Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang: Giải ngân nguồn vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 9:34 | 09/10 Lượt xem: 459

    Từ đầu năm đến nay, Tổng nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch cho huyện Tây Giang hơn 105 tỷ đồng. Đến nay, tổng giá trị giải ngân nguồn vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng, đạt 75,24% so với kế hoạch được giao. Trong đó, Giải ngân Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung gần 18 tỷ, đạt 9,37% kế hoạch giao, Ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng, đạt 78,28% kế hoạch giao, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia gần 23 tỷ đồng, đạt 64,2% kế hoạch giao…

    Trong thời gian tới, Để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư. Tập trung rà soát tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Hữu Tiến

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: