Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Qũy vì người nghèo huyện Tây Giang tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng

Người đăng: Ngày đăng: 9:54 | 03/06 Lượt xem: 791

          Qua nhiều năm phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo". Trong tháng 4 năm 2016, Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện đã nhận được ủng hộ của các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp cho Quỹ “Vì người nghèo” hơn 1 tỷ đồng.

          Số tiền vận động sẽ hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ đột xuất và chăm lo, giúp đỡ người nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện. kết quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” không chỉ góp phần về vật chất mà còn mang lại niềm vui cho hàng triệu hộ nghèo, đem lại niềm vui và niềm tin cho các tầng lớp nhân dân, góp phần làm sâu sắc thêm tính ưu việt của chế độ ta chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: