Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020

Người đăng: Ngày đăng: 10:34 | 26/04 Lượt xem: 854

          Trong những năm qua, cùng với phát triển sản xuất, nghề trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi được các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện tập trung chỉ đạo nhằm đưa ra hướng phát triển đồng bộ, tạo một số mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao.

          Thực hiện Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông thôn và định hướng mục tiêu nhiệm  vụ phát triển kinh tế xã hội ngành đến năm 2020, huyện Tây Giang đã Ban hành Nghị quyết về phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện, giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 nhằm định hướng những mục tiêu giải pháp chính, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư tổ chức sản xuất các ngành nông nghiệp theo hướng trang trại, nâng cao năng suất…

          Trong đó, sẽ tập trung phát triển chăn nuôi heo, trâu, bò, gia cầm và thủy sản theo hướng đa dạng hóa sản phẩm; khuyến khích các hộ gia đình phát triển chăn nuôi theo hương kinh doanh, kết hợp gia trại; đối với các xã vùng thấp, khoanh vùng chăn nuôi tập trung diện tích khoảng 280ha; đầu tư xây dựng tại xã Atiêng Trung tâm cung ứng giống gia súc, gia cầm, cá nước ngọt, đảm bảo chất lượng để cung ứng cho các địa phương khác.

Tác giả: Bhố

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: