Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 đạt hơn 130 tỷ đồng

Người đăng: Ngày đăng: 8:35 | 23/02 Lượt xem: 869

Trong năm 2015, tranh thủ các nguồn vốn trung ương, tỉnh, các thành phần kinh tế khác, huyện Tây Giang đã huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 130 tỷ đồng. trong đó, huyện đã phân bổ 84 công trình thanh toán khối lượng, 42 công trình chuyển tiếp và khởi công xây dựng 54 công trình mới. đấu thầu, chỉ định thầu và triển khai thi công được 159 công trình; phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 111 công trình từ các năm trước chuyển sang.

           Năm 2016, đối với dự án khởi công mới huyện sẽ đảm bảo vốn bố trí trên 35% so với tổng mức đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt. Sử dựng 35,01% tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản để bố trí thanh toán 22 công trình dự toán hoàn thành. 20,13% tổng nguồn vốn để bố trí thanh toán 5 công trình chuyển tiếp và 44,85% tổng nguồn vốn để bố trí thanh toán 4 công trình dự án khởi công mới. Đặc biệt, năm 2016, chỉ khởi công những dự án mang tính trọng tâm, trọng điểm, chống dàn trải; nâng cao chất lượng công trình và quản lý đấu thầu; đồng thời phải thực sự tạo động lực thực hiện thắng lợi kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tác giả: Bhố

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: