image banner
V/v chuẩn bị các điều kiện liên quan theo nội dung kiểm tra,giám sát về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 833/UBND-TH
Ngày ban hành 09/07/2024
Ngày hiệu lực 09/07/2024
Trích yếu nội dung V/v chuẩn bị các điều kiện liên quan theo nội dung kiểm tra,giám sát về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản UBND
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lượm
Tài liệu đính kèm CONG VAN SO 833 UBND.pdf