image banner
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (điều chỉnh, bổ sung)
Số ký hiệu văn bản 1199/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/07/2024
Ngày hiệu lực 08/07/2024
Trích yếu nội dung Phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (điều chỉnh, bổ sung)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản UBND
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lượm
Tài liệu đính kèm QUYET DINH SO 1199 UBND.pdf
KEM THEO QUYET DINH SO 1956 UBND 2021.pdf
KEM THEO QUYET DINH SO 2630 UBND 2022.pdf