image banner
Công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2024
Số ký hiệu văn bản 244/BC-UBND
Ngày ban hành 08/07/2024
Ngày hiệu lực 08/07/2024
Trích yếu nội dung Công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND HUYỆN
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lượm
Tài liệu đính kèm BAO CAO SO 244 UBND.pdf