image banner
Nhằm đảm bảo thành phần theo Giấy mời số 436/GM-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Số ký hiệu văn bản 109/GM-UBND
Ngày ban hành 08/07/2024
Ngày hiệu lực 08/07/2024
Trích yếu nội dung Nhằm đảm bảo thành phần theo Giấy mời số 436/GM-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Văn bản UBND
Người ký duyệt Nguyễn Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm GM SO 109 UBND.pdf