image banner
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 (Báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện thường lệ giữa năm 2024)
Số ký hiệu văn bản 242/BC-UBND
Ngày ban hành 05/07/2024
Ngày hiệu lực 05/07/2024
Trích yếu nội dung Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 (Báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện thường lệ giữa năm 2024)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản UBND
Người ký duyệt Nguyễn Văn Lượm
Tài liệu đính kèm BAO CAO SO 242 UBND.pdf